ANBI STATUS

MUZICAN FOUNDATION IS REGISTERED IN THE NETHERLANDS AS A PUBLIC BENEFIT ORGANIZATION (ANBI). 

A donation to the MuziCan Foundation is tax deductible which makes it even more attractive to donate.

FOR INDIVIDUALS DONORS
In the case of a gift, an individual can deduct 1.25 times the donated amount from his or her income taxes. A gift of 1,000 Euros can therefore result in 1,250 Euro in income tax deductions. Different tax brackets make donations by individuals to cultural organizations even more appealing.

In the 33% income tax bracket, tax benefits amount to 41.25%. As a result, a gift of 1,000 Euro would in effect cost the individual 587.50 Euro.
In the 42% income tax bracket, tax benefits amount to 52.5%. As a result, a gift of 1,000 Euro would in effect cost the individual 475.00 Euro.
In the 52% income tax bracket, tax benefits amount to 65%. As a result, a gift of 1,000 Euro would in effect cost the individual 350.00 Euro.
With regard, to gifts that may be deducted at the rate of 125%, a maximum amount of 5,000 Euro per year applies.
Gifts higher than this amount can still be fully deducted from income taxes (100%).

Please note that one-time gifts are subject to a minimum and maximum value. Only the portion of the total gift that exceeds 1% of your aggregate income, with a minimum value of 500 Euro, may be deducted. In addition, the additional deduction only applies to gifts of up to 5,000 Euro per year or a maximum of 10% of the total income, whatever applies first.

TO MAKE A DONATION
You can donate via electronic transfer to our bank account

Name: Stichting MuziCan Account Number:
NL49 INGB 0005 0602 10

Once you have made your bank transfer, please do not forget to email info@muzican.nl with your contact details so we can issue your receipt for taxation purposes.

FOR DONATION’S OUTSIDE OF THE NETHERLANDSName: Stichting MuziCan – muses at work
Account Number: NL49 INGB 0005 0602 10, Handelsregister, nr. 33031431
Address of Bank: Amsterdam
Swift / BIC Code: INGBNL2A

FOR BUSINESSES
With regard to corporate taxes, a deduction of 1.5 times the donated amount applies. Therefore, a gift of 1,000 Euro results in 1,500 Euro in corporate income tax deductions.
Different tax brackets make corporate donations to cultural organizations even more appealing.
In the 20% corporate income tax bracket, tax benefits amount to 30%. As a result, a gift of 1,000 Euro would in effect cost the corporation 700.00 Euro.
In the 25% corporate income tax bracket, tax benefits amount to 37.5%. As a result, a gift of 1,000 Euro would in effect cost the corporation 625.00 Euro.
There is no donation limit for businesses.

Click here to calculate your taxes benefits for businesses.


ANBI STATUS 

MUZICAN FOUNDATION IS IN NEDERLAND GEREGISTREERD ALS EEN ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING, DIE ZICH INZET VOOR HET ALGEMEEN BELANG (ANBI).

Een gift aan Stichting MuziCan is fiscaal aftrekbaar. Dit maakt het nog aantrekkelijker om een donatie te doen.

VOOR INDIVIDUELE DONOREN

In het geval van een gift kan een particulier 1,25 keer het geschonken bedrag aftrekken van zijn of haar inkomstenbelasting. Een schenking van 1.000 euro kan dus leiden tot 1.250 euro aftrekpost inkomstenbelasting. Verschillende belastingschijven maken schenkingen van particulieren aan culturele organisaties nog aantrekkelijker.

In de inkomenstenbelastingschijf van 33% bedraagt het belastingvoordeel 41,25%. Als gevolg hiervan kost een gift van 1.000 euro de schenker in feite 587,50 euro
In de inkomenstenbelastingschijf van 42% bedraagt het belastingvoordeel 52,5%. Als gevolg hiervan kost een gift van 1.000 euro de schenker in feite 475,00 euro
In de inkomenstenbelastingschijf van 52% bedraagt het belastingvoordeel 65%. Als gevolg hiervan kost een gift van 1.000 euro de schenker in feite 350,00 euro
Voor giften die aftrekbaar zijn tegen een tarief van 125% geldt een maximumbedrag van 5.000 euro per jaar.
Giften hoger dan dit bedrag zijn nog volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting (100%).

Houd er rekening mee dat voor eenmalige geschenken een minimum- en maximumwaarde geldt. Alleen het deel van de totale gift dat meer is dan 1% van uw verzamelinkomen, met een minimumwaarde van 500 euro, mag worden afgetrokken. Daarnaast geldt de extra aftrek alleen voor giften tot 5.000 euro per jaar of maximaal 10% van het totale inkomen, wat het eerst van toepassing is.

EEN DONATIE DOEN
U kunt doneren via elektronische overschrijving op onze bankrekening

Naam: Stichting MuziCan – muses at work,

Rekeningnummer: NL49 INGB 0005 0602 10

Nadat u uw bankoverschrijving heeft gedaan, vergeet u niet om een e-mail te sturen naar info@muzican.nl met uw contactgegevens, zodat we uw betalingsbewijs kunnen afgeven voor belastingdoeleinden.

VOOR DONATIE BUITEN NEDERLAND
Naam: Stichting MuziCan – muses at work

Rekeningnummer: NL49 INGB 0005 0602 10, Handelsregister, nr. 33031431

Adres van de bank, Amsterdam

Swift / BIC-code: INGBNL2A

Zakelijke giften – wat is de fiscale aftrek? | BerekenHet.nl
Zakelijke giften zijn deels fiscaal aftrekbaar. Bereken zelf wat giften uit uw BV de zaak en uiteindelijk uzelf in privé gaan kosten.